Mów do mnie sercem

Pedagog szkolny Grażyna Mioduszewska we współpracy z punktem Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie zorganizowała zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas szóstych pt.: „Mów do mnie sercem” Zajęcia te przeprowadzili w dniach 27 listopada i 1 grudnia 2014 pracownicy Centrum Szkoleniowo – Profilaktycznego z Krakowa. Celem zajęć było przekazanie ogólnej wiedzy na temat komunikacji interpersonalnej, kształtowanie umiejętności posługiwania się „językiem serca” Uczestnicy zajęć zrozumieli ideę porozumienia bez przemocy, nauczyli się budować komunikat „Ja” oraz posługiwać się nim w relacjach z innymi. Celem zajęć była również integracja uczniów w zespołach klasowych.

 

                         SAMSUNG CSC    SAMSUNG CSC

Uczniowie zrozumieli, że sprawne porozumiewanie się jest podstawą umiejętności społecznych. Prawidłowo komunikując się osiągamy wzajemne zrozumienie, uczymy się wyrażać emocje, wywierać wzajemny wpływ, rozwiązywać problemy. Skuteczna komunikacja wymaga świadomej kontroli tego, co i jak przekazujemy oraz sprawdzania, jak nasz komunikat rozumie odbiorca.

SAMSUNG CSC

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates